FOLLOWERS

Are you happy Nihon No Ongaku is actually being edited again?

1 Nov 2008

[Incomplete] Billy


Bio - Zoukei Suru Bio
1. [Tori bird] Brand-new
2. [Kasuri bug] Shosen, Kasuri
3. [Kedamono beast]
4. [Jin being] Jin no iki e
5. Wednesday ~ Kaibutsu wa ...
6. Tuesday ~ Kaibutsu wa .....
Download

[Shichou R]-tsuujou-ban-
1. Blossom
2. Sunao na hito
Download

Babies, Good-Bye
1. [Waga Tousou] Show
2. Inochi-Moeyu
3. Hama ga Chiriyu Koronimo
4. Oni-Azami
5. Another Seisyun - Jidai
6. Untouchable ~The great Emotion~
Download

Rebecca
1. Rebecca
2. Ame Ni Setsuzoku Sareta Sekai
3. The Bluffer (ABCD Edit)
Download

0 Comments:

☆★GOD doesn't have a v.kei blogspot, i do...★☆