FOLLOWERS

Are you happy Nihon No Ongaku is actually being edited again?

2 Oct 2010

KYOKUTOU GIRLFRIEND - Jitsuroku Hard Core+Sairen (Album)

New Album by KYOKUTOU GIRLFREIND

CREDIT: cryptomayhem

BIT-RATE: 320 kpbs

Jitsuroku Hard Core+Sairen
1- Yami wo Shie_Mitsuyaku (Instrumental)
2- Shokumotsu Rensa
3- Kinki
4- Haikei, Baikokudo no Minasama Yasukuni no Sora ga Koku Iteimasu
5- Misui
6- Gerunika ni Tsugumu
7- Sex
8- Yakouchuu
9- Ranmyaku
10- Damudoman
11- Kami Tsuite Hanare Nai
12- Kono Jinsei ha Fiction Desu
13- Ore no Kanojo ha List Cutter
14- Housoukinshi no Bruce
15- Katte Nishiyagare
16- Nawa to Kakuseiki to Heroine
17- Daraku Ron
>>DOWNLOAD<<

0 Comments:

☆★GOD doesn't have a v.kei blogspot, i do...★☆